درباره ما

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.


جامعه بشری در عصر حاضر خود را در مواجهه رشد علوم ، تکنولوژی و فناوری های جدید در و در یک کلام تولید بس گسترده علمی می بیند. از مشخصه های این جهش رشد علمی به مدد اینترنت مرزهای جغرافیایی را در نوردیده است ، توجه به تولید علم بدون در نظر گرفتن و حساسیت به تعرف های متداول مرزهای جغرافیایی خواهد بود. البته این بدان معنی نیست که شاخصه های فرهنگی ، سیاسی ، اجتماعی و بسترهای رشد همه جانبه جوامع مختلف قرار گیرد. از این رهگذر توجه به مراکر آموزشی و پژوهشی موفق دنیا و فراهم اوردن بستر تعامل بین جوامع دانشگاهی و اندیشمندان و پژوهشگران حوزه های مختلف امری بسیار ضروری و انکار ناپذیر است. موسسه پژوهشی جاوید ایرانیان با کادری مجرب با بیش از سه دهه فعالیت اکادمیک دز داخل و خارج از کشور خود را اماده ساز منطقی و علمی این تعامل می داند.

دکتر حسین جلیلوند قریب به سه دهه حضور در دانشگاه در کسوت مدرس ، معاون و ریاست دانشگاه و با سابقه تحصیل در کشور هندوستان و حضور در رایزنی جمهوری اسلامی در جمهوری خلق چین خود را صاحب نظر در عرضه فعالیت های علمی و پژوهشی در داخل و خارج از کشور می داند. تمامی اعضای هیئت مدیره این موسسه با سابقه اکادمیک و آشنایی کامل با زبان انگلیسی ، چینی و هندیبه دلیل حضور و تحصیل در کشور های هند و چین دارای تجارب بس ارزشمندی هستند که در زمینه های علمی فرهنگی و پژوهشی و همچینین تعاملات بین دانشگاهی توانایی مدریت عملی را دارند.

بدیهی است که این موسسه با پشتوانه علمی و تجربی خود فرایند اطمینان بخشی را بر طرح ها و پروژه های تحقیقاتی فراهم آورد. از طرفی این پشتوانه و آگاهی از توانمندی های مراکز علمی و دانشگاهی کشور ، بستر لازم را برای حضور دانشجویان و استاید و پژوهشگران را در مراکز علمی کشور فراهم نماید.

دکتر حسین جلیلوند مدیر عامل مؤسسه

حسین جلیلوند دکترای علوم تربیتی از دانشگاه پنجاب هند، فوق لیسانس از دانشگاه دهلی دپارتمان علوم تربیتی عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری بمدت بیست و پنج سال معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه حکیم سبزواری قائم مقام معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه فردوسی رییس دانشگاه فناوری های نوین سبزوار رایزن فرهنگی ج. ا. ایران در کشور چین هم اکنون بازنشسته از دانشگاه.


سوابق علمی:

چاپ دو کتاب، دوازده مقاله علمی در مجلات علمی و پژوهشی داخل و خارج از کشور

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد.

لورم ایپسوم

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

لورم ایپسوم

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

لورم ایپسوم

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد.

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد.

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد.

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد.

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد.

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد.

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد.


 • Responsive image

  سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد.

 • Responsive image

  سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد.

 • Responsive image

  سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد.

 • Responsive image

  سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد.


 • Responsive image

  سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد.

 • Responsive image

  سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد.

 • Responsive image

  سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد.


 • Responsive image

  برگزاری و شرکت در نمایشگاه ها،سمینار ها و کارگاه های تخصصی داخلی و خارجی

 • Responsive image

  انشار نشریه و مشارکت در انتشار نشریات و مجلات علمی داخلی و خارجی

 • Responsive image

  انجام مطالعات و همچنین انجام پر.ژه های تحقیقاتی با همکاری موسسات دولتی و خصوصی و سرمایه گذاری خارجی و داخلی در سطوح بین الملل، بنیادی و فن آور

 • Responsive image

  در اختیار گذاری فضای تخصصی به همراه پیوند دادن متخصصین داخل و خارج و ایجاد شعب نمایندگی در داخل و خارج