موسسه بین المللی پژوهشی پیشگامان فناوران جاوید ایرانیان

اعزام دانشجو به استرالیا
Previous slide
Next slide

لطفا زمان ثبت نام در قسمت خدمت مورد درخواست یکی از ” ” را ثبت نمایید که به شرح زیر است :

1- “اعزام دانشجو” به خارج از کشور:
می خواهید برای ادامه تحصیل مهاجرت نمایید
2- “اعزام محقق و پژوهشگر” به خارج از کشور:

برای خدمات فنی مهندسی و تحقیقاتی و … قصد مهاجرت دارید

3- “جذب دانشجوی خارجی” :

درخواست جذب دانشجوی بین المللی توسط دانشگاه ها و …

4- “جذب محقق “در حوزه علوم و تکنولوژی :

ثبت نام محققین محترم در حوزه علوم و تکنولوژی

پیمایش به بالا