موسسه بین المللی پژوهشی پیشگامان فناوران جاوید ایرانیان

اعزام دانشجو به استرالیا
Previous slide
Next slide


فعالیت های حوزه دانشجویی

 
اعزام دانشجو به خارج از کشور
اعزام محقق و پژوهشگر به خارج از کشور
جذب دانجشوی خارجی
پیمایش به بالا